Oude houten Naether poppenstoelOude houten Lego kat op wielen

Statenbijbel: BIBLIA, dat is de gantsche H. schrifture, 1782
Bekijk grote afbeelding


Statenbijbel: BIBLIA, dat is de gantsche H. schrifture, 1782

Prijs: €0,00

Stel een vraag over dit object

Biblia, dat is de gantsche H. schrifture: vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de Oorspronkelycke Talen in onse Nederlandtsche Tale getrouwelick overgeset. Door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden en volgens het Besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618 ende 1619. Door gemeene ordre der Kercken van Drukfouten verbetert. Te Haarlem by Joh. Enschede en Zoonen, 1782.

Inhoud

  • Oude Testament
  • Nieuwe Testament
  • Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen

Originele lederen band. Met fraai gedecoreerde initialen (gravures). Afmetingen: 28 x 24 x 10 cm. Gewicht: 3472 gram.

De rug van de band is wat sleets en is aan de bovenkant gescheurd. Het boekblok vertoont lichte waterschade en enkele katernen in het midden zijn los. Verder in goede, complete staat (verkocht).